Predstavitev    |     Raziskuj tudi ti    |     Partnerji projekta    |     Kontakt    |     Uporabne povezave
Datum   Ura  
Natisni

Hišna drevesa na Mali Bukovici nekoč in danes
(raziskovanje biotske pestrosti)

Avtorica: Ana Mikuletič, 7. b
Mentorica: Nada Šircelj
OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Šol. l. 2009/2010

Hišna drevesa na Mali Bukovici nekoč in danes

Povzetek

Avtorica si v svoji raziskavi zastavi in izpelje sistematični popis hišnih dreves v svoji vasi nekoč in danes. Pri tem jo zanima povezava med vrsto drevesa in njenim pomenom za lastnike. Izhaja iz teze, da je saditev določene drevesne vrste v okolici hiš v prvi vrsti povezana z razumevanjem njenega namena, ki se skozi čas spreminja s spremembo kulture bivanja in vsakdanjega življenja širše družbe in posameznikov, ki so del nje. Po skrbni analizi na terenu pridobljenih podatkov, to tezo tudi potrdi in pokaže, da je bilo v preteklosti glavno vodilo pri izbiri hišnih dreves na Mali Bukovici njihova praktična uporabnost (za hrano, les, senco, …), danes pa je vedno bolj pogosto vodilo njihov estetski vidik.

by Pilcom