Predstavitev    |     Raziskuj tudi ti    |     Partnerji projekta    |     Kontakt    |     Uporabne povezave
Datum   Ura  
Natisni

Partnerji projekta

Pri projektu Biodiverziteta med naravo in kulturo - Drevesa skozi čas so sodelovale štiri osnovne šole iz mreže šol Parka Škocjanske jame in Gimnazija Koper.

 

OŠ Podgora, Kuteževo

je ena izmed manjših šol v občini Ilirska Bistrica. Leta 2008 je praznovala 100 let obstoja v Kuteževem in 30 let na Betuli, kjer deluje danes.

Učenci poleg pouka obiskujejo različne obšolske dejavnosti. Pod vodstvom mentorjev ali zunanjih sodelavcev delujejo razni krožki (športni, dramski, novinarski, naravoslovni, folklorni, računalniški …). Šola organizira tudi strokovna predavanja, razstave in prireditve za otroke, starše in osebje. Že vrsto let so vključeni v projekt Zdrava šola, od leta 2007 imajo tudi uradno podeljen naziv Eko šola. V letu 2008 so bili sprejeti v mednarodni projekt Comenius.

Od samega začetka OŠ Podgora vestno sodelujejo s Parkom Škocjanske jame in njegovo mrežo šol, kar jim omogoča, da svojo skrb za okolje primerjajo s prizadevanji drugih izobraževalnih ustanov.

Pri projektu Biodiverziteta med naravo in kulturo – Drevesa skozi čas so pod mentorstvom Vere Frank sodelovali učenci Luka Zadnik, Luka Perovič, Danjela Špeh, Katja Štefančič, Jana Šestan in Teja Tomažič.

Domača stran: http://www2.arnes.si/~ospopg1s/

 

OŠ Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica

je dobila ime po domačinu Antonu Žnideršiču, znanemu čebelarju, gospodarstveniku, izumitelju in pisatelju.

Šola ima poleg oddelkov redne osnovne šole tudi oddelka s prilagojenim učnim programom. Poleg rednega učnega programa se učenci ukvarjajo z več kot trideset različnimi interesnimi dejavnostmi, med katerimi prevladujejo športne.

Učenci in mentorice s širšo lokalno skupnostjo sodelujejo v skrbi za okolje že od leta 1996, ko so se vključili v mednarodni projekt Eko šole. Leto zatem so ob dnevu zemlje podpisali Ekolistino. Takrat so si za svoj simbol izbrali čebelo, saj je ta žival marljiva in okolju koristna žuželka. Leta 2002 so storili še korak dlje in se s Parkom Škocjanske jame povezali v njihovo mrežo šol.

Poleg okolja jih zanima računalništvo. Vključili so se v projekt računalniškega opismenjevanja, v okviru katerega prirejajo številne seminarje.

Pri projektu Biodiverziteta med naravo in kulturo – Drevesa skozi čas so pod mentorstvom Nade Šircelj sodelovale učenke Ana Mikuletič, Ana Penko, Monika Derenčin, Kristina Šlosar, Edita Logar, Maja Udovič, Maša Iskra, Tery Žeželj in Petra Mršnik.

Domača stran: http://www2.arnes.si/~ospoilbaz1s/index.htm

 

OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica

 deluje od leta 1963, nadaljuje pa bogato in uspešno tradicijo nekdanje Ljudske šole v Trnovem, ki je bila ustanovljena že leta 1814.

Osnovna šola in nižja gimnazija sta se leta 1958 združili v enotno osemletno osnovno šolo, vendar je pouk potekal v dveh ločenih stavbah, nato pa leta 1963 zaživel v novi šoli na današnji lokaciji, ki je dobila ime po domačem pesniku in modernistu Dragotinu Ketteju.

Učenci in učitelji dajejo veliko na obšolske dejavnosti, tako da sodelujejo v najrazličnejših projektih. Učenci se izkazujejo na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih, razstavah, natečajih in na raziskovalnem področju.

S Phare projektom Reka – od Snežnika do morja so se prvič povezali s Parkom Škocjanske jame, s katerim še vedno uspešno sodelujejo v mreži šol. Tako se skušajo mentorice in učenci dokazati tudi v skrbi za okolje, v katerem živijo.

Pri projektu Biodiverziteta med naravo in kulturo – Drevesa skozi čas so pod mentorstvom Lidije Bačič in Anice Brožič sodelovali učenci Katja Firm, Katarina Barbara Reberc in Uroš Perkan.

Domača stran: http://www.os-dk.si/

 

OŠ dr. Bogomirja Magajne, Divača

Divača je dobila prvo osemletko leta 1957, v sedanjo podobo pa se je šola preoblekla leta 1996. Pod njeno okrilje spadata še podružnični šoli v Senožečah in Vremah. Poimenovana je po dr. Bogomirju Magajni, pisatelju, psihiatru in zdravstvenem prosvetljitelju iz Gornjih Vrem.

Poleg številnih športnih krožkov, delavnic in taborov za nadarjene učence, šola z razstavami in kulturnim programom obeležuje slovenski kulturni praznik in dan šole, ko izide tudi šolsko glasilo.

V letu 2008 je šola praznovala 10. obletnico vključitve v slovenski projekt Zdrava šola. Pod pokroviteljstvom Inštituta za varovanje zdravja že več let poteka projekt Spodbujanje nekajenja, izvajajo tudi različne dejavnosti ohranjanja in razvijanja kulturne in naravne dediščine, projektno-raziskovalno delo pri posameznih predmetih in drugih dejavnostih, inovacijske in razvojno-aplikativne projekte ob podpori ZRSS in MŠŠ. Vključeni so v mrežo šol Parka Škocjanske jame. Poglabljajo medkulturne stike s sodelovanjem v projektu San Canziano d' Isonzo in z OŠ Podčetrtek sodelujejo v okviru medobčinskih dejavnosti občin Divača in Podčetrtek.

Pri projektu Biodiverziteta med naravo in kulturo – Drevesa skozi čas so pod mentorstvom Mirjam Trampuž sodelovale učenke Andreja Gombač, Lara Jankovič, Polona Jazbec, Mirjana Gerželj in Natalija Čančar.

Domača stran: http://www.os-divaca.si/

 

Gimnazija Koper

Na gimnaziji Koper se izobražuje 600 dijakov, ki jih poučuje 73 profesorjev. V 24 oddelkih se izvajajo različni izobraževalni programi: gimnazija, športni oddelek gimnazije, gimnazijski program z drugim tujim jezikom, evropski oddelek gimnazije ter umetniška gimnazija - glasbena in likovna smer.

Vizija šole je vzgojiti vedoželjnega in kritičnega gimnazijca, ki se odziva na izzive okolja in časa, v katerem živi, in se izobražuje za življenje.

Gimnazija želi biti prepoznavna tudi po pestri izbiri kvalitetno izvedenih obšolskih dejavnosti. Te med drugim obsegajo številne ekskurzije po domovini in tujini, mednarodne izmenjave, obiske kulturnih prireditev, priprave na tekmovanja, športne dejavnosti in sodelovanje v mednarodnih projektih. V okviru UNESCO Gimnazija Koper že štirinajst let sodeluje v izobraževalnem projektu SEMEP (South-Eastrern Mediterranean Environmental Project), ki spodbuja k vzgoji za varovanje naravne in kulturne dediščine v državah ob sredozemskem morju.

Pri projektu Biodiverziteta med naravo in kulturo – Drevesa skozi čas so pod mentorstvom profesorice Barbare Dobrila sodelovale Gaja Tina Tomažin, Ana Prodan in Angelika Vižintin, vse dijakinje 4. letnika splošne gimnazije. Dijaki umetniške gimnazije pa so pod mentorstvom mag. Jeronime Kastelic in Mateja Kocjana na temo drevesa likovno ustvarjali in pripravili razstavo zanimivih grafik. Skozi trojnost drevesa, to je korenino, deblo in krošnjo, so spoznavali povezanost Zemlje in človeka z vesoljem. Svoja dela so razstavili: Valentina Agostini Pregelj, Evgen Čopi Gorišek, Amir Ibradžić, Mateja Kovač, Noemi Zonta, Valentina Cencič, Maja Cetin, Monica Kapun, Marika Sabadin, Valentina Stankovič, Tjaša Šušmelj Palčič, Katja Tomšič, Alja Turk, Dali Regent in Žana Šuran. Spremno besedo k razstavi je prispevala umetnostna zgodovinarka Lili Bojanić.

Domača stran: http://www.gimnazija-koper.si/

by Pilcom