Predstavitev    |     Raziskuj tudi ti    |     Partnerji projekta    |     Kontakt    |     Uporabne povezave
Datum   Ura  
Natisni

Kolofon

Urednik: Darja Kranjc

Uredniški odbor: Vanja Debevec Gerjevič, Tomaž Zorman, Darja Kranjc

Uvodnik: Vanja Debevec Gerjevič

Povzetki in dopolnitve vseh besedil: Vanja Debevec Gerjevič, Darja Kranjc in Tomaž Zorman

Jezikovni pregled: Sidonija Mozetič

Avtorica logotipa: mag. Jeronima Kastelic

Oblikovanje in izdelava spletnih strani: Pilcom, podjetje za informacijske tehnologije, d.o.o., Cerknica

Izdal: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2010

 


 

Raziskave:

____________________


I. OŠ Podgora, Kuteževo

 

Mentorica: Vera Frank

Šol. l. 2009/2010

 

ČEŠNJA (Prunus  avium)

Avtorici raziskave: Danjela Špeh, Katja Štefančič, Luka Perovič

Sogovorniki:/

Literatura: J. Diaci, Areali drevesnih vrst s komentarjem, Ljubljana, UL BTF, 2001. I. Leban, Osnove lesarstva, Domače lesne vrste, Srednja lesarska šola Škofja Loka, 2008. P. Lanzara, M. Pizzetti, Drevesa, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1984. T. Petauer, Leksikon rastlinskih bogastev, Ljubljana, Tehniška založba Slovenija, 1993. A. Martinčič, T. Wraber, N. Jogan, V. Ravnik, A. Podobnik, B. Turk, B. Vreš, Mala flora Slovenije, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 1999.

Viri:/

Fotografije: Danjela Špeh, Katja Štefančič, Kuteževo, Vrbovo, Vrbica, 2009/2010

 

OREH (Juglans sp.)

Avtor raziskave: Luka Zadnik

Sogovorniki: Metka Vergan, Kuteževo; Magda Logar, Zabiče; Anton Zadnik, Kuteževo

Literatura: J. Diaci, Areali drevesnih vrst s komentarjem, Ljubljana, UL BTF, 2001. I. Leban, Osnove lesarstva, Domače lesne vrste, Srednja lesarska šola Škofja Loka, 2008. P. Lanzara, M. Pizzetti, Drevesa, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1984. T. Petauer, Leksikon rastlinskih bogastev, Ljubljana, Tehniška založba Slovenija, 1993. A. Martinčič, T. Wraber, N. Jogan, V. Ravnik, A. Podobnik, B. Turk, B. Vreš, Mala flora Slovenije, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 1999. Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004.

Viri:/

Fotografije: Luka Zadnik, Kuteževo, Vrbovo, Vrbica, 2009/2010

 

VRBA ali IVA (Salix caprea)

Avtorici raziskave: Jana Šestan, Teja Tomažič

Sogovorniki:/

Literatura: J. Diaci, Areali drevesnih vrst s komentarjem, Ljubljana, UL BTF, 2001. I. Leban, Osnove lesarstva, Domače lesne vrste, Srednja lesarska šola Škofja Loka, 2008. P. Lanzara, M. Pizzetti, Drevesa, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1984. T. Petauer, Leksikon rastlinskih bogastev, Ljubljana, Tehniška založba Slovenija, 1993. A. Martinčič, T. Wraber, N. Jogan, V. Ravnik, A. Podobnik, B. Turk, B. Vreš, Mala flora Slovenije, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 1999. Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004.

Viri:/

Fotografije: Jana Šestan, Teja Tomažič, Kuteževo, Vrbovo, Vrbica, 2009/2010

_________________________________________________________________________________


II. OŠ Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica

 

Mentorica: Nada Šircelj

Šol. l. 2009/2010

 

Hišna drevesa na Mali Bukovici nekoč in danes (Raziskovanje biotske pestrosti)

Avtorica raziskave: Ana Mikuletič

Sogovorniki: Mikuletič Franc, 1922, Mala Bukovica; Boštjančič Slava, 1927, Mala Bukovica; Mikuletič Anka, 1929, Mala Bukovica; Novak Nada, 1950, Mala Bukovica; in drugi.

Literatura: Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2002. R. Brus, Drevesne vrste na Slovenskem, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004. M. Mastnak, Pogled v rastlinski svet: celovit priročnik o rastlinah, Ljubljana, Rokus, 2007.

Viri:/

Fotografije: Ana Mikuletič, Mala Bukovica, 2009/2010

 

GORSKI ALI BELI JAVOR (Acer pseudoplatanus)

Avtorici raziskave: Petra Mršnik, Tery Žeželj

Sogovorniki:/

Literatura:  J. Diaci, Areali drevesnih vrst s komentarjem, Ljubljana, UL BTF, 2001. I. Leban, Osnove lesarstva, Domače lesne vrste, Srednja lesarska šola Škofja Loka, 2008. P. Lanzara, M. Pizzetti, Drevesa, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1984. T. Petauer, Leksikon rastlinskih bogastev, Ljubljana, Tehniška založba Slovenija, 1993. A. Martinčič, T. Wraber, N. Jogan, V. Ravnik, A. Podobnik, B. Turk, B. Vreš, Mala flora Slovenije, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 1999. Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004.

Viri:/

Fotografije: Petra Mršnik, Tery Žeželj, Ilirska Bistrica, 2009/2010

 

POLJSKI JAVOR ALI MAKLEN (Acer campestre)

Avtorici raziskave: Petra Mršnik, Tery Žeželj

Sogovorniki:/

Literatura:  J. Diaci, Areali drevesnih vrst s komentarjem, Ljubljana, UL BTF, 2001. I. Leban, Osnove lesarstva, Domače lesne vrste, Srednja lesarska šola Škofja Loka, 2008. P. Lanzara, M. Pizzetti, Drevesa, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1984. T. Petauer, Leksikon rastlinskih bogastev, Ljubljana, Tehniška založba Slovenija, 1993. A. Martinčič, T. Wraber, N. Jogan, V. Ravnik, A. Podobnik, B. Turk, B. Vreš, Mala flora Slovenije, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 1999. Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004.

Viri:/

Fotografije: Petra Mršnik, Tery Žeželj, Ilirska Bistrica, 2009/2010

 

LIPA (Tilia platyphyllos)

Avtorici raziskave: Maša Iskra, Maja Udovič

Sogovornik: Jože Iskra, 1932, Ilirska Bistrica

Literatura: M. Eppinger, Drevesa in grmi, Kranj, Založba Narava, 2005. G. Zauner, Listavci, sprehodi v naravo, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1991. J.D. Godet, Domača drevesa in grmi, Radovljica, Didakta, 2000. M. Spohn, R. Spohn., Katero drevo je to?, Kranj, Založba Narava, 2008. J. Diaci, Areali drevesnih vrst s komentarjem, Ljubljana, UL BTF, 2001. I. Leban, Osnove lesarstva, Domače lesne vrste, Srednja lesarska šola Škofja Loka, 2008. P. Lanzara, M. Pizzetti, Drevesa, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1984. T. Petauer, Leksikon rastlinskih bogastev, Ljubljana, Tehniška založba Slovenija, 1993. A. Martinčič, T. Wraber, N. Jogan, V. Ravnik, A. Podobnik, B. Turk, B. Vreš, Mala flora Slovenije, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 1999. Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004.

Viri: http://sl.wikipedia.org/wiki/Lipa, http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/les/listavci.htm, http://www.rtvslo.si/blog/susi/lipa/2308

Fotografije: Maša Iskra, Maja Udovič, Ilirska Bistrica, 2009/2010

 

OREH (Juglans sp.)

Avtorici raziskave: Edita Logar, Kristina Šlosar

Sogovorniki: Renato Aleksander Sirol, 1941, Ilirska Bistrica; Lidija Sirol, 1952, Ilirska Bistrica

Literatura: R. Ocepek, Oreh, Pridelovanje in uporaba, Ljubljana, Kmečki glas, 1995. O. Johnson, Drevesa, Olševek, Narava, 2010. J. Diaci, Areali drevesnih vrst s komentarjem, Ljubljana, UL BTF, 2001. I. Leban, Osnove lesarstva, Domače lesne vrste, Srednja lesarska šola Škofja Loka, 2008. P. Lanzara, M. Pizzetti, Drevesa, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1984. T. Petauer, Leksikon rastlinskih bogastev, Ljubljana, Tehniška založba Slovenija, 1993. A. Martinčič, T. Wraber, N. Jogan, V. Ravnik, A. Podobnik, B. Turk, B. Vreš, Mala flora Slovenije, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 1999. Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004.

Viri:/

Fotografije: Edita Logar, Kristina Šlosar, Ilirska Bistrica, 2009/2010

 

ROBINIJA (Robinia pseudoacacia)

Avtorici raziskave: Monika Derenčin, Ana Penko

Sogovornik: Danilo Rebec, 1941, Ilirska Bistrica

Literatura: R. Brus, Drevesne vrste na Slovenskem, Mladinska knjiga, Ljubljana 2004. J. Mayer, H.W. Schwegler, Katero drevo je to?, Drevesa, grmi, okrasne lesnate rastline, Narava, Kranj 2005. J. Diaci, Areali drevesnih vrst s komentarjem, Ljubljana, UL BTF, 2001. I. Leban, Osnove lesarstva, Domače lesne vrste, Srednja lesarska šola Škofja Loka, 2008. P. Lanzara, M. Pizzetti, Drevesa, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1984. T. Petauer, Leksikon rastlinskih bogastev, Ljubljana, Tehniška založba Slovenija, 1993. A. Martinčič, T. Wraber, N. Jogan, V. Ravnik, A. Podobnik, B. Turk, B. Vreš, Mala flora Slovenije, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 1999. Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004.

Viri:/

Fotografije: Monika Derenčin, Ana Penko, Ilirska Bistrica, 2009/2010

_________________________________________________________________________________


III. OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica

 

Mentorica: Anica Brožič

Šol. l. 2009/2010

 

KLIMATSKE SPREMEMBE ILIRSKE BISTRICE

Avtor raziskave: Uroš Perkan

Fotografije: Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje, Slovenija, 1971-2000; Robert Novak, Jablanca, 2009

 

Mentorica: Lidija Bačič

Šol. l. 2010/2011

 

ČRNA JELŠA (Alnus glutinosa)

Avtorica raziskave: Katarina Barbara Reberc

Sogovorniki:/

Literatura: R. Brus, Drevesne vrste na Slovenskem, Mladinska Knjiga, Ljubljana 2004. W. Einsenreich, A. Handel, U.E. Zimmer, Rastline in živali, Modrijan, Ljubljana 2005. M. Eppinger, H. Hoffman, Drevesa in grmi, Založba Narava, Kranj 2006. J. Diaci, Areali drevesnih vrst s komentarjem, Ljubljana, UL BTF, 2001. I. Leban, Osnove lesarstva, Domače lesne vrste, Srednja lesarska šola Škofja Loka, 2008. P. Lanzara, M. Pizzetti, Drevesa, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1984. T. Petauer, Leksikon rastlinskih bogastev, Ljubljana, Tehniška založba Slovenija, 1993. A. Martinčič, T. Wraber, N. Jogan, V. Ravnik, A. Podobnik, B. Turk, B. Vreš, Mala flora Slovenije, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 1999. Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004.

Viri: http://www.proteus.si/files/file/RZ2007/Jelse-clanek.pdf; http://sl.wikipedia.org/wiki/Črna_jelša; http://www.ledinek.com/slo/FotoAlbum/crna_jelsa.html; http://www.aquanubis.com/forum/voda/rna-jelsa-storzi-t4349.html; http://www2.arnes.si/~osljbg2s/kd/rastline/drevesa.html

Fotografije: Tomaž Zorman, 2007, Gornje Vreme; Darja Kranjc, 2010, Škocjan

 

TEPKA (Pyrus communis)

Avtorica raziskave: Katja Firm

Sogovornica: Jadranka Firm, 1943, Brce

Literatura: R. Brus, Drevesne vrste na Slovenskem, Ljubljana, Mladinska Knjiga, 2004. J. Diaci, Areali drevesnih vrst s komentarjem, Ljubljana, UL BTF, 2001. I. Leban, Osnove lesarstva, Domače lesne vrste, Srednja lesarska šola Škofja Loka, 2008. P. Lanzara, M. Pizzetti, Drevesa, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1984. T. Petauer, Leksikon rastlinskih bogastev, Ljubljana, Tehniška založba Slovenija, 1993. A. Martinčič, T. Wraber, N. Jogan, V. Ravnik, A. Podobnik, B. Turk, B. Vreš, Mala flora Slovenije, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 1999.

Viri: www.goriski-panterji.com; www.si.wikipedija.org; www.zakonodaja.gov.si; www.kilc.si;          www.slovenskekonice.si

Fotografije: Katja Firm, Brce, 2010

_________________________________________________________________________________

 

IV. OŠ dr. Bogomirja Magajne, Divača

 

Mentorica: Mirjam Trampuž

Šol. l. 2009/2010

 

BELA MURVA (Morus alba)

Avtorice raziskave: Natalija Čančar, Marjana Gerželj, Andreja Gombač, Lara Jankovič, Polona Jazbec

Sogovornice: Ana Čotnik, Dolnje Ležeče; Aleksandra Cerkvenik, Dolnje Vreme

Literatura: R. Brus, Drevesne vrste na Slovenskem, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004. P. Lanzara, M. Pizzetti, Drevesa, Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, 1984. J. Diaci, Areali drevesnih vrst s komentarjem, Ljubljana, UL BTF, 2001. I. Leban, Osnove lesarstva, Domače lesne vrste, Srednja lesarska šola Škofja Loka, 2008. T. Petauer, Leksikon rastlinskih bogastev, Ljubljana, Tehniška založba Slovenija, 1993. A. Martinčič, T. Wraber, N. Jogan, V. Ravnik, A. Podobnik, B. Turk, B. Vreš, Mala flora Slovenije, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 1999. Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004.

Viri:/

Fotografije: Mirjam Trampuž, Dolnje Ležeče, 2010


Šol. l. 2011/2012

 

NAVADNI BRIN (Juniperus communis)

Avtorici raziskave: Eva Ferjančič in Klara Kolenc

Sogovorniki:  Adrijano Kocjan , Povir, 1964; Rajko Kobal, Štorje, 1947; Rajko Rebec, Gorenje pri Divači, 1954.

Literatura: R. Brus, Drevesne vrste na Slovenskem, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004. A. Kranjc, Kras: Pokrajina – življenje – ljudje, Ljubljana, Založba ZRC – SAZU, 1999. D. Kunaver, Legende o Krasu, Radovljica, Založba  Didakta, 1993. K. Toplak Galle, Zdravilne rastline na Slovenskem, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2008.

Viri: /

Fotografije: Mirjam Trampuž, Brestovica in Žirje pri Povirju, 2012; Peter Kolenc, Gorenje pri Divači, 2012; Ana Valečič, Sežana, 2012

_________________________________________________________________________________

 

V. Gimnazija Koper

 

Mentorica: Barbara Dobrila, prof.

Šol. l. 2010/2011

 

OLJKA (Olea europaea)

Avtorica raziskave: Gaja Tina Tomažin

Sogovornica: Marija Šimovič, Koper

Literatura: P. Bohinc, Slovenske zdravilne rastline, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1979. K. Galle-Toplak, Zdravilne rastline na Slovenskem, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2008. P. Lanzara in M. Pizzetti, Drevesa, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1984. Č. Šilić, Atlas drveća i grmlja, Sarajevo, Svjetlost, 1988. Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004.

Viri:/

Fotografije: Gaja Tina Tomažin, Strunjan, 2010

 

BRNISTRA ALI ŽUKA (Spartium junceum)

Avtorica raziskave: Ana Prodan

Sogovornika: Milena in Silvo Prodan, Koper

Literatura: I. Geister, Življenjska okolja rastlin in živali v Sloveniji, Ljubljana, Modrian, 1999. J. Mayer  in W.H. Schwegler, Katero drevo je to?, Kranj, Narava, 2005. Č. Šilić, Atlas drveća i grmlja, Sarajevo, Svjetlost, 1988.

Viri: /

Fotografije: Ana Prodan, Strunjan, 2010

 

NAVADNI GLOG (Crataegus oxyacantha ali Crataegus leavigata)

Avtorica raziskave: Angelika Vižintin

Sogovornika:  Igor Presl, Marina Laslo, Koper

Literatura: P. Bohinc, Slovenske zdravilne rastline, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1979. J. Mayer in W.H. Schwegler, Katero drevo je to?, Kranj, Narava, 2005. Č. Šilić, Atlas drveća i grmlja, Sarajevo, Svjetlost, 1988. R. Willfort, Zdravilne rastline in njih uporaba, Maribor, Obzorja, 1997. Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004.

Viri: /

Fotografije: Angelika Vižintin, Strunjan, 2010

by Pilcom